Aktualności

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu

Zarząd Krakowskiego Klubu Cyklistów i Motocyklistów „SMOK” w Krakowie
uprzejmie informuje, że zgodnie z paragrafem 18 Statutu Klubu i Uchwałą Zarządu Klubu
z dnia 11.02.2015 r. zwołuje na dzień 27 marca 2015 r. /piątek/ Zwyczajne Walne Zebranie
Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu.
Zwyczajne Walne Zebranie odbędzie się w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym
w Krakowie przy Al. Powstania Warszawskiego 6 /między Rondem Kotlarskim,
a  Mogilskim/ o godz. 18.00 w terminie I-szym, a godz. 18.15 w terminie II-gim,
bez względu na ilość członków.