Kontakt

Skorzystaj z formularza kontaktowego:

  KKCiM „Smok”
  ul. Sołtyka 9/131-529 Kraków
  tel. (012) 431 18 68
  REGON: 350001327, NIP: 676-10-87-874
  Bank Pekao S.A. 40 1240 4719 1111 0000 5182 1685
  KRS: 0000140859
  Sad Rejonowy dla Krakowa – Sródmiescia w Krakowie,
  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego