BRD

Działalność na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego jest jednym z podstawowych celów klubu i Polskiego Związku Motorowego.
Zajmujemy się popularyzacją przepisów ruchu drogowego oraz propagowaniem zasad bezpieczeństwa ruch drogowego. Prowadzimy działalność służącą wychowaniu komunikacyjnemu dzieci i młodzieży oraz przygotowujemy najmłodszych do bezpiecznego i świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym. Wiedzę oraz umiejętności sprawdzamy podczas konkursów Turnieju Bezpieczeństwa w Ruch Drogowym ( szkoły podstawowe i gimnazjalne) oraz Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (szkoły ponadgimnazjalne).
Turnieje te odbywają się w kilku etapach a zwycięzcy kwalifikują się do finałów wojewódzkich a następnie ogólnopolskich.

KKCiM SMOK w dniach 21-24 09 2012 wspólnie z PZM będzie organizatorem XXVII Europejskiego konkursu edukacji drogowej który odbędzie się w Bochni, w imprezie weźmie udział przeszło 20 ekip narodowych, uczestnikami są dzieci w wieku 10-13 lat.

Zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego prosimy o kontakt z panem Stanisławem Gustabem tel. 501 489 521, lub e-mail biuro@kkcimsmok.pl